Krajský volejbalový svaz Vysočina, p. s.

Okresní volejbalové svazy


OVS Jihlava

OVS Havlíčkův Brod